Projecte tancat a partir de 2014. Tanmateix tots els continguts dels de 1994 fins a 2013 inclòs continuen consultables. Les eines (cercador, comptador de notícies,...) continuen en funcionament.

Article

Any 1997

Imprimir    Recomanar article
Fes-ho còrrer Fes-ho còrrer
  • twitter
  • facebook
Paraules clau Paraules clau
Estudis, estadístiques, audiències i sondejos (1173)
Medicina i investigació mèdica (210)
Entitats Entitats
Organització Catalana de Trasplantaments (3)
Organització Nacional de Trasplantaments (3)
Indrets geogràfics Indrets geogràfics
Catalunya (2926)
50 lectures d'aquest article
135 impressions d'aquest article
Els trasplantaments a Catalunya"Assolir els 235 donants és una mostra evident de la solidaritat i la generositat de la població catalana"
Carles Constante
Director de l'àrea Sanitària del Servei Català de la Salut

El trasplantament com a tècnica terapèutica d'alta especialització cada cop s'utilitza més en els nostres hospitals, tant pels bons resultats obtinguts com per la millora de la qualitat de vida que representa. Ha canviat molt el panorama internacional des d'aquell primer trasplantament renal entre bessons univitelins l'any 1954 als Estats Units.

Els avenços científics, molt especialment en el camp de la immunosupressió, i el progressiu perfeccionament tècnic van anar consolidant un desenvolupament important del trasplantament a nivell internacional en els nuclis més avançats.

A Catalunya, que ha estat pionera en tots els tipus de trasplantaments d'òrgans sòlids a l'Estat espanyol, ja es va fer el primer trasplantament de ronyó fa més de trenta anys, concretament l'any 1965. Uns anys després, es feien el primer de ronyó-pàncrees, el de cor, el de fetge i el pulmonar.

L'activitat de trasplantaments a Catalunya s'ha anat incrementant progressivament, any rere any, i s'ha assolit, l'any 1997, la xifra de 608 trasplantaments d'òrgans sòlids. D'aquesta xifra, 348 han estat de ronyó, 175 de fetge, 45 de cor, 22 de pulmó i 18 de pàncrees. Aquestes xifres fan que Catalunya sigui capdavantera en la majoria de trasplantaments que s'efect nen en el global de l'Estat i a nivell internacional.

Assolir els 235 donants és una mostra evident de la solidaritat i la generositat de la població catalana i de l'actiu treball i l'esforç dels professionals experts en l'obtenció i la coordinació d'òrgans per a trasplantaments. També és el resultat d'una xarxa organitzativa consolidada des de fa anys amb el model català de trasplantament.

En aquest model organitzatiu, també hi participen un gran nombre de professionals hospitalaris de reconegut prestigi, que duen a terme tot el procés de trasplantament, des de la seva indicació fins al mateix acte quirúrgic, í tot el seguiment posterior amb l'anàlisi de resultats.

La xarxa inclou també les associacions de malalts, que col·laboren de forma decisiva en la conscienciació de la població sobre el benefici social de la donació i al mateix temps porten a terme múltiples activitats d'ajut, tant per als pacients que es troben en llista d'espera com per als que han rebut un trasplantament.

El model organitzatiu es completa amb l'Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt) que neix formalment l'any 1994 amb la finalitat de planificar, ordenar i coordinar les activitats en matèria de trasplantaments d'òrgans, teixits i progenitors homopoètics. Creada per ordre del 26 de maig de 1994, la seva posada en marxa significa donar suport legal i reconeixement institucional a una activitat que ja es va iniciar a Catalunya l'any 1982, quan va començar a funcionar el primer nucli d'aquest model organitzatiu.

Entre les tasques encomanades a l'Ocatt destaquen, sobretot, les relatives a la coordinació d'òrgans de Catalunya, activitat que es porta a terme coordinant les donacions amb els hospitals catalans. Així mateix, l'oficina de Barcelona és el centre de referència des d'on es coordina tota l'activitat entre Espanya i les organitzacions estrangeres. Tambés s'efectua la coordinació d'òrgans amb la í resta de l'Estat a través de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT).

L'Ocatt disposa d'una unitat de coordinació i intercanvi d'òrgans amb un equip de guàrdia en presència física permanent, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Alhora. disposa d'un servei per a informació al públic sobre donació.

Aquest model s'ha demostrat eficaç gràcies al sumatori de totes aquestes accions, sense oblidar també l'important paper que hi juguen els mitjans de comunicació, amb qui es manté un contacte de permanent informació.

L'actuació amb absoluta transparència en tot aquest procés ha creat un clima de confiança i un estat d'opinió favorable en la nostra societat envers la donació, autèntic mo tordel trasplantament.