Projecte tancat a partir de 2014. Tanmateix tots els continguts dels de 1994 fins a 2013 inclòs continuen consultables. Les eines (cercador, comptador de notícies,...) continuen en funcionament.

Article

Any 1998

Imprimir    Recomanar article
Article de referència:
El desastre d'Aznalcóllar
Fes-ho còrrer Fes-ho còrrer
  • twitter
  • facebook
Paraules clau Paraules clau
Animals (66)
Medi ambient, ecologia, parcs naturals (342)
Indrets geogràfics Indrets geogràfics
Doñana (Huelva) (2)
64 lectures d'aquest article
30 impressions d'aquest article
L'ecosistema de Doñana i l'aigua
L’espai natural més important d’Europa es troba a la província de Huelva. Té una superfície d’unes 73.000ha, repartides entre la zona qualificada de Parc Nacional, i les zones perifèriques, declarades Parc Natural. En aquesta gran zona protegida es troben representats tres ecosistemes ben diferenciats: les dunes, els cotos, i les maresmes. Aquesta diversitat permet el manteniment de tot tipus de flora i fauna.

El sistema de maresmes és el que té una extensió més àmplia, i on es troben cada any milers d’aus vingudes de tota Europa. El fet de presentar un relleu molt suau condiciona el seu funcionament. Per una banda està influït per les marees de l’Atlàntic, i en sentit contrari pel Guadalquivir, un riu molt bifurcat. Tot això configura l’establiment d’una zona d’inundació o maresmes. La inundació de les maresmes, que s’inicia cap a l’octubre, es deu a l’aigua de pluja caiguda directament sobre la seva superfície i al desbordament dels rius que conflueixen en aquesta àrea. El terreny sedimentari s’empapa d’aigua. L’ecosistema també depèn de les aigües subterrànies, ja que hi ha més de 500 pous i deus pels que sobreïx l’aqüífer de Doñana, que té una superfície de 3400 Km2 i una profunditat màxima d’uns 230 m. El temps de permanència de l’aigua en l’aqüífer fins a la seva infiltració en el mar pot arribar a uns 300 anys de permanència. Al iniciar-se l’estiueig, la maresma comença a assecar-se obligant a les aus aquàtiques a concentrar-se en els punts més baixos o lucios.

Tot el territori de Doñana depèn en gran part de l ‘aigua, per el que els canvis importants de les condicions hídriques naturals poden produir desequilibris de greus repercussions hidrològiques i ambientals.