Projecte tancat a partir de 2014. Tanmateix tots els continguts dels de 1994 fins a 2013 inclòs continuen consultables. Les eines (cercador, comptador de notícies,...) continuen en funcionament.

Estadístiques

Any 2012

Imprimir    Recomanar article
PERSONES ATURADES I TAXA D’ATUR

PERSONES ATURADES I TAXA D’ATUR

PERSONES ATURADES I TAXA D’ATUR

Fes-ho còrrer Fes-ho còrrer
  • twitter
  • facebook
Paraules clau Paraules clau
Atur, ocupació (438)
Crisi Econòmica (462)
Indrets geogràfics Indrets geogràfics
Països Catalans (124)
470 lectures d'aquest article
60 impressions d'aquest article
Persones aturades i taxa d'aturLa crisi econòmica és general a tot Europa, però l’atur afecta desigualment uns estats i uns altres. El mateix passa dins dels Països Catalans, amb els seus diferents territoris. En aquesta informació estadística, sabrem quantes persones no tenen una feina fixa i quin percentatge suposa això sobre el total de població activa. Ho podem fer en aquells territoris dels quals disposem de dades, que no són tots i no sempre són comparables. Per exemple, ni de la Franja de Ponent ni del Principat d’Andorra ni de la ciutat de l’Alguer disposem de la taxa d’atur, només de les xifres absolutes de persones inscrites a les oficines de col•locació. A la Catalunya Nord sí que tenim taxa d’atur, però la darrera dada disponible és del 2n trimestre de 2012, mentre que a les tres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol ja en sabem la del 3r trimestre.


1. Nombre de persones aturades i evolució des del 2010

Als Països Catalans hi ha, segons l’última dada disponible (tercer trimestre de 2012), més d’1.700.000 persones aturades. Aquesta xifra resulta de sumar les dades de l’Enquesta de Població Activa de l’estat espanyol, amb les de l’Enquesta “Emploi pour la France" corresponents al Departament francès dels Pirineus Orientals (Catalunya Nord), tot i que en aquest darrer cas les xifres són del mes de juliol de 2012. També hi sumem les dades facilitades pel Departament d’Estadística del Govern d’Andorra sobre demandants d’ocupació registrats.

Gairebé la meitat d’aquests aturats (el 49%), es troben a la comunitat autònoma de Catalunya, més del 40% al País Valencià, el 7% a les Illes Balears, el 2% a la Catalunya Nord, el 0,21% a la Franja de Ponent i el 0,08% a Andorra. Aquestes xifres absolutes de persones en atur són un 20% superiors a les que hi havia en començar el 2010, quan la xifra global tot just superava1.425.000.

A. Quadre de columnes amb aquestes dades:
Total persones aturades als PP.CC (evolució darrers 3 anys)
1r trimestre 20101.426.350
2n trimestre 2010 1.437.052
3r trimestre 20101.401.337
4t trimestre 20101.430.278
1r trimestre 20111.511.421
2n trimestre 20111.436.761
3r trimestre 20111.510.046
4t trimestre 20111.605.617
1r trimestre 20121.726.210
2n trimestre 20121.671.261
3r trimestre 20121.710.026


B. Formatget amb aquestes dades

Distribució del nombre de persones aturades per territoris (3r trim. 2012)
Catalunya840.400(49,14 %)
País Valencià702.100(41,06%)
Illes Balears122.600(7,17%)
Catalunya Nord39.913(2,33%)*
Franja de Ponent3.671(0,21%)**
Andorra1.342(0,08%)***


* Dades del 2n trimestre 2012
** Dades ponderades a partir del pes de la població dels municipis catalanoparlants de les comarques aragoneses del Baix Cinca, la Ribagorça, el Matarranya, Baix Aragó-Casp, Baix Aragó i la Llitera.
*** Dades corresponents a les demandes d’alta al Servei d’Ocupació d’Andorra.

2. Taxa d’atur i evolució des del 2010

Si enlloc de sumar persones sense feina, busquem quin percentatge suposen els aturats sobre el total de la població activa (població de 16 anys o més, que treballa o està disponible per treballar), obtenim la taxa d’atur. Aquesta taxa és molt desigual en els territoris dels Països Catalans. La més alta la trobem ara mateix al País Valencià, amb el 28,10%. A Catalunya és del 22,56% i a les Illes Balears ha baixat enguany del 20% (concretament al 19,47%). El territori català amb una taxa més baixa és la Catalunya Nord, on no supera el 15% (dades del 2n trimestre del 2012). Pel que fa a la Franja de Ponent, no disposem de la taxa d’atur per al desglossat d’aquestes comarques, però sabem que en el conjunt de la comunitat autònoma d’Aragó es troba al 18,75%. El mateix passa a l’Alguer, l’única dada que tenim és de tota la província de Sàsser i de finals de 2011 (13,86%). Finalment, el Govern d’Andorra no emet estadístiques amb aquesta taxa.

El quadre amb l’evolució de la taxa d’atur des de principis del 2010 ens mostra l’empitjorament econòmic a tots els territoris, amb la particularitat que a les Illes Balears l’estacionalitat laboral fa que les taxes del 2n i 3r trimestres de cada any siguin sempre més baixes que les del 1r i 4t trimestres. Les dades de la Catalunya Nord són, com les de tot l’Estat francès, sensiblement menys negatives que les de les tres comunitats autònomes en territori espanyol.

A. Quadre de línies evolutives amb aquestes dades:

Taxa d’atur (evolució trimestral 2010-2012)

% 1r 10 2n 10 3r 10 4t 10 1r 11 2n 11 3r 11 4t 11 1r 12 2n 12 3r 12

30 28,01(***)
27,32(*) 27.10(*) 28,10(*)
25 25,36(***) 25,45(*)
23.04(*) 23,83(*) 23,41(*) 22,91(*) 24,12(*) 23,65(*) 24,73(*) 25,20(***) 21,95(**) 22,56(**)
20 22.41(***) 22,23(***) 19,43(**) 20,50(**) 22,16(**) 21,27(***)
17.91(**) 19,94(***) 17,41(**) 17,98(**) 19,01(**) 19,48(***) 17,81(***) 19,47(***)
15 17,71(**) 17,12(***) 18,06(**)
13,7(****) 14,1(****) 14,4(****)
10 12,9(****) 12,8(****) 12,6(****) 12,7(****) 12,9(****) 12,8(****) 13,3(****)

País Valencià(*)
Catalunya(**)
Illes Balears(***)
Catalunya Nord(****)