Projecte tancat a partir de 2014. Tanmateix tots els continguts dels de 1994 fins a 2013 inclòs continuen consultables. Les eines (cercador, comptador de notícies,...) continuen en funcionament.

Article

Any 1994

Imprimir    Recomanar article
Anuari 1995

Jordi Pujol

Fes-ho còrrer Fes-ho còrrer
  • twitter
  • facebook
59 lectures d'aquest article
Presentació de l'Anuari 1995 a càrrec de Jordi PujolJordi Pujol i Soley
President de la Generalitat de Catalunya

L’arrelament al país es manifesta i es reforca per mitjà del coneixement i de la difusió de referents territorials, culturals i politics. I sens dubte I'adopció d'una política informativa que situï en un lloc primordial els esdeveniments que afecten d'una manera mes propera i decisiva la nostra vida col•lectiva es una contribució útil a l'afermament del sentit de la pertinença al país.

El tractament de la informació es vehicula mitjançant l’acció dels canals de televisió, de les emissores de radio, de les agències de notícies, de la premsa. Ara be, en el panorama de la circulació d’informació, tan massiva i canviant, i davant de la necessitat d'afavorir la percepció d'una visió global dels fels mes rellevants que s'han produït en el període d'un any, són cada cop més freqüents i més ben acollits els anuaris informatius, que presenten d'una manera sistemàtica les notícies que han definit I'activitat política, cultural, esportiva... de I'any.

Aquesta mena d'anuaris són una aportació a la construcció d'una consciència històrica de la realitat, però també a la consolidació d’uns àmbits territorials de referència, que reflecteixen el punt de vista des del qual les notícies són examinades i valorades.

Celebro, doncs, la publicació d'aquest Anuari en català de l'any 1994, com a resultat de la col•laboració establerta entre la Fundació Catalunya, una entitat privada que té com a objectiu fonamental la defensa de la identitat catalana, i el diari AVUI, que ha complert i compleix una funció singularment important dins el camp dels mitjans de comunicació escrits en català. Encoratjo aquestes institucions a donar continuïtat en el futur a aquesta encertada iniciativa, com a instrument que ha de ser valuós en I'establiment d'un espai de comunicació on l'ús del català sigui cada cop mes habitual i on el tractament de la informació tingui en compte d'una manera preponderant la perspectiva i els interessos de la societat catalana.