Projecte tancat a partir de 2014. Tanmateix tots els continguts dels de 1994 fins a 2013 inclòs continuen consultables. Les eines (cercador, comptador de notícies,...) continuen en funcionament.

Estadístiques

Any 2012

Imprimir    Recomanar article
Gràfic 1. Alumnes matriculats

Gràfic 2. Rànquing d'Universitats per nombre d'alumnes

Gràfic 3. Rànquing d'Universitats segons percentatges d'alumnes estrangers (1er i 2on cicle i Graus)

Gràfic 4. Rànquing d'Universitats segons percentatges d'alumnes estrangers (Postgraus i màsters)

Gràfic 5. Rànquing d'Universitats segons percentatges d'alumnes dones

Fes-ho còrrer Fes-ho còrrer
  • twitter
  • facebook
Paraules clau Paraules clau
Universitats i ensenyament universitari (275)
96 lectures d'aquest article
6 impressions d'aquest article
UniversitatsLes nostres universitats s’han guanyat un merescut prestigi arreu d’Europa i són destinació preferent de molts estudiants no residents al nostre país. Barcelona i València, com a ciutats més importants, acaparen un bon nombre d’estudiants universitaris, però la resta de capitals més petites (Alacant, Palma, Castelló, Girona, Elx, Tarragona-Reus, Perpinyà i Lleida, Vic) també s’han fet a poc a poc un lloc al mapa dels estudis superiors.

1. Nombre d’alumnes matriculats a les Universitats dels Països Catalans (curs 2011-12)

El curs 2011-12, que és el darrer del qual es tenen dades definitives, un total de 425.663 persones van estudiar a les 23 universitats del nostre país. Si separem les universitats públiques, de les privades i les no presencials, la distribuciò és la següent:


Taula 1


La distribució exacta d’aquests alumnes per centres universitaris és la següent:


Taula 2


Comentari Les dues universitats públiques amb més alumnes són les més antigues de les dues capitals principals del país: Barcelona (UB) i València (UV-EG). Entre les dues, s’enduen més d’un de cada quatre estudiants universitaris dels centres públics. En un segon grup trobem les dues politècniques (València i Catalunya) i l’Autònoma barcelonina, amb percentatges que oscil•len entre el 9 i l’11 % dels alumnes. Al darrera, se situen les universitats de ciutats menys importants, començant per Alacant i acabant per Perpinyà i Lleida. En últim lloc, la modesta Universitat d’Andorra, que fa pocs anys que funciona.

Pel que fa a les privades, són també les primeres que es van implantar a Barcelona (URLL) i València (Sant Pau-CEU), les que concentren un major nombre d’alumnes, però cal destacar l’única privada que no està ubicada en una ciutat gran (la de Vic), amb gairebé 5.000 alumnes.

Finalment, la majoria d’estudiants no presencials els té la UOC, amb més de 40.000, mentre que la recent creada VIU (Valenciana International University) en prou feines supera els 500 alumnes. :


2. Percentatge de dones en l’alumnat universitari

La presència de les dones com a estudians universitàries ha anat creixent en els darrers anys i ja són majoritàries a gairebé tots els centres, en alguns casos fins i tot superant el 60% del total de l’alumnat, i per norma general, situant-se entre el 55 i el 60%. En canvi, sobta el baix nombre de dones matriculades a les dues universitats politècniques: només el 36% a la de València i un baixíssim 26% a la de Catalunya. És una demostració clara que les carreres tècnològiques continuen sent considerades “coses d’homes”.

3. Percentatge d’estrangers en l’alumnat universitari

Aquesta dada només l’hem pogut obtenir de les universitats del territori sota jurisdicció espanyola, per la qual cosa es refereix a estrangers no espanyols, tant de la resta de la Unió Europea, com de la resta del món. Aquí cal diferenciar molt entre els alumnes de 1r i 2n cicle + grau (on la presència d’estrangers no supera el 10%), dels qui estudien un màster o post-grau, ja que la presència d’estrangers entre aquests últims és molt més alta (per sobre del 20% en la majoria). Hem optat, doncs, per fer dos rànquings diferents.


Taula 3


Taula 4

Taula 5


Fonts:
  • Ministeri d'Educació d'Espanya per a les dades de les universitats en territori espanyol

  • Ministeri de l'Ensenyament Superior i de la Recerca de França per a les dades de la Universitat de Perpinyà

  • Universitat d'Andorra per a les dades d’aquest centre