Projecte tancat a partir de 2014. Tanmateix tots els continguts dels de 1994 fins a 2013 inclòs continuen consultables. Les eines (cercador, comptador de notícies,...) continuen en funcionament.

Notícia

Any 2002

Imprimir    Recomanar article

Cultura i espectacles

11 d'agost del 2002
Fes-ho còrrer Fes-ho còrrer
  • twitter
  • facebook
Paraules clau Paraules clau
Llengua catalana (1362)
Universitats i ensenyament universitari (275)
Personatges Personatges
Andreu Mas-Colell (58)
Entitats Entitats
Avui (154)
Universitat de Barcelona (193)
Universitat de Girona (34)
Universitat de Lleida (32)
Universitat Pompeu Fabra (84)
Universitat Rovira i Virgili (45)
Indrets geogràfics Indrets geogràfics
Catalunya (2926)
1 lectura d'aquest article
El conseller d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Andreu Mas-Colell, explica en declaracions al diari Avui que la situació actual del català en l´ensenyament superior és bona, però que es pot posar en perill si no es prenen mesures que en preservin i fomentin l´ús. Segons el conseller, perquè l´ús de la llengua es mantingui a les universitats, s´haurà de planificar i regular a través de mesures de foment de la docència en català. Mas-Colell també deixa clar que el projecte de llei d´universitats de Catalunya (LUC) recull "explícitament´ la política de foment de la llengua catalana. En aquest sentit, el projecte de llei estableix que el professorat, a excepció dels visitants i casos similars, ha de conèixer les dues llengües oficials de l´Estat, tot i que no considera com un incentiu amb remuneració que s´imparteixin classes en català. D´altra banda, es fa públic un estudi de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) referent a l´economia de les universitats i basat en dades de l´any 2000. Segons el text, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) és la universitat pública catalana més ben finançada per l´administració, ja que el 75,64% dels seus ingressos es van deure a subvencions. La UPF també és, per davant de la Universitat de Barcelona (UB), la universitat que va rebre més diners en concepte de millores per obres en proporció al seu nombre d´alumnes. Segons aquesta mateixa classificació, les universitats de Lleida (UdL), Girona (UdG) i la Rovira i Virgili (URV) són les més mal finançades per l´administració.